Wczytuję dane...
logo rolnictwa ekologicznego

Unijne logo rolnictwa ekologicznego

UE

Produkty opatrzone tym logo zostały wytworzone zgodnie z rygorystycznymi unijnymi normami dotyczącymi upraw ekologicznych. Może ono być używane tylko dla produktów wytworzonych według norm ekologicznych Unii Europejskiej, czyli takich, których przynajmniej 95% składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego.

Unijny znak produktów ekologicznych nadawany jest przez upoważnione organy kontroli rolnictwa ekologicznego w danym państwie członkowskim. Mają one prawo do kontroli w każdym gospodarstwie ekologicznym i badania czy produkcja jest zgodna z normami. Rolnicy ekologiczni są kontrolowani raz w roku, aby upewnić się, że zasady są przestrzegane, jeśli są, ich produkty mogą być opatrzone logo ekologicznym Unii Europejskiej. Zanim produkt może być sprzedawany jako ekologiczny musi minąć 2 letni okres przejściowy.

Obok logo jest widoczny numer kodowy, który składa się z trzech części, które oznaczają:

  • 2 literki – kraj, w którym przeprowadzona została ostatnia kontrola procesu przetwórstwa (np. PL, DE czy IT),
  • obowiązujące w tym kraju oznaczenie gospodarki ekologicznej (np. BIO, EKO czy ÖKO),
  • numer maksymalnie 3 cyfrowy oznaczający instytucję przeprowadzającą kontrolę (np. 07, 013 czy 006).

Na przykład: IT-BIO-006, DE-ÖKO-005 lub PL-EKO-04


Wszystkie produkty spożywcze sprzedawane przez firmę PRO-ECO są opatrzone tym znakiem. Jednostką certyfikującą jest Bioekspert PL-EKO-04.